I. Cách nạp ZingPlay trên trang chủ

1. Hướng dẫn nhanh

Vào trang web nạp tiền ZingPlay > Đăng nhập tài khoản gamecủa bạn > Đăng nhập tài khoản của bạn > Chọn game muốn nạp > Chọn phương thức thanh toán > Chọn mệnh gia nạp > Thanh toán.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp ZingPlay > Đăng nhập tài khoản game của bạn.
Lưu ý: đúng tài khoản đang chơi và muốn thanh toán.
Đăng nhập tài khoản
Bước 2: Chọn game bạn muốn nạp > Nhấn vào
Chọn game bạn muốn nạp
Bước 3: Chọn các hình thức muốn nạp.
Nhấn vào các hình thức muốn nạp
Bước 4: Chọn mệnh giá muốn nạp.
Chọn mệnh giá muốn thanh toán

II. 4 Phương thức nạp tại web ZingPlay

1. Thanh toán bằng thẻ Zing

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán là thẻ Zing.
Nạp bằng thẻ Zing
Bước 2: Nhập số seri và mã thẻ > Nhấn Nạp thẻ.
Nhập thông tin thẻ cào

2. Thanh toán bằng SMS

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán là SMS.
Chọn SMS
Bước 2: Chọn mệnh giá phù hợp.
Chọn mệnh giá muốn nạp
Bước 3: Chọn mệnh giá phù hợp.
Chọn Nhà mạng muốn thanh toán
Bước 4: Nhấn gửi khi ZingPlay đã tạo mã nạp sẵn
Có sẵn cú pháp – Nhấn gửi

3. Thanh toán bằng ZaloPay

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán là ZaloPay.
Nạp bằng ZaloPay
Bước 2: Tiếp tục nhấn vào các mệnh giá muốn nạp.
Tiếp tục nhấn vào các mệnh giá muốn nạp
Bước 3: Tự động liên kết qua Ứng dụng ZaloPay và thực hiện Liên kết với ZingPlay.
Bấm xác nhận liên kết
Bước 4: Xác nhận và thanh toán tự động.
Quay lại Trang nạp ZingPlay và Giao dịch thành công

4. Thanh toán bằng ngân hàng

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán là ngân hàng.
Nạp bằng thẻ ATM
Bước 2: Chọn mệnh giá bạn muốn nạp.
Chọn ngân hàng bạn dùng
Bước 3: Chọn ngân hàng bạn đang sử dụng.
Nhấn vào ngân hàng bạn có
Bước 4: Nhập số thẻ, tên trên thẻ, ngày phát hành > Nhấn Thanh toán.
Nhập thông tin thẻ ngân hàng để thanh toán
[close]